Aktuelle Sonderpreise Geschosse

Hornady #3037 #30371 #3037B 

.30/ .308 - 150gr FMJ-BT

100 Stück aus Großpackung 21,50 €
500 Stück aus Großpackung 104,20 €
1.000 Stück aus Großpackung 201,90 €

 


Hornady Match #30501 #305015 #305016
.30/ .308 - 168gr BTHP

100 Stück aus Großpackung 28,80 €
500 Stück 134,00 €
1.000 Stück 262,00 €
2.000 Stück 514,90 €
5.000 Stück 1.276,30 €

 

 

Hornady Z-Max #30505
.30/ .308 - 168gr Z-MAX BT

100 Stück aus Großpackung 34,10 €
500 Stück 165,10 €
1.000 Stück 319,90 €
2.000 Stück 619,70 €
3.000 Stück 899,00 €

 


Hornady Match #3237 #32375
.323/ 8mm - 196gr BTHP

100 Stück aus Großpackung 33,90 €
500 Stück 164,70 €
1.000 Stück 319,30 €
2.000 Stück 618,30 €
5.000 Stück 1.494,90 €

 


Nosler Custom Competition #53415 #53440
.264/ 6,5mm - 123gr HPBT

100 Stück aus Großpackung 32,90 €
250 Stück 79,90 €
500 Stück 156,90 €
1.000 Stück 311,30 €
3.000 Stück 910,80 €

 


Hornady #35540 eXtreme Terminal Performance 

9mm/ .355 - 115gr HP/ XTP

100 Stück aus Großpackung 15,50 €
500 Stück aus Großpackung 75,10 €
1.000 Stück aus Großpackung 145,50 €
2.000 Stück aus Großpackung 281,70 €
3.000 Stück 408,70 €

 


Speer DeepCurl #4215 #74215
.38 Special/ .357 Mag - 158gr DeepCurl UHP

100 Stück aus Großpackung 13,40 €
500 Stück aus Großpackung 61,90 €
1000 Stück aus Großpackung 120,00 €
2000 Stück aus Großpackung 232,40 €
2.200 Stück 247,30 €

 


Speer #74471 Total Metal Jacket
.451 - 200gr TMJ FP

500 Stück aus Großpackung 65,90 €
1.000 Stück aus Großpackung 132,40 €
1.700 Stück aus Großpackung 221,40 €

 


Hornady #355281 #35528B
9mm/ .355 - 115gr HAP

100 Stück aus Großpackung 12,90 €
500 Stück aus Großpackung 63,10 €
1.000 Stück aus Großpackung 122,20 €

 


Speer #3995 #73995 Total Metal Jacket
9mm/ .355 - 115gr TMJ

2.000 Stück aus Großpackung 139,50 €
3.000 Stück 202,30 €
100 Stück aus Großpackung 8,30 €
500 Stück aus Großpackung 37,20 €

 


Speer #4726 Total Metal Jacket
9mm/ .355 - 124gr TMJ RN

500 Stück aus Großpackung 44,30 €
600 Stück 52,00 €
1.000 Stück aus Großpackung 86,60 €
1.200 Stück 100,60 €
2.000 Stück aus Großpackung 167,60 €
2.400 Stück 197,80 €

 

 

Hornady #45100 eXtreme Terminal Performance
modernes Fangschuss-Geschoss
.45/ .451 - 185gr HP/XTP
100 Stück 20,70 €
500 Stück 101,90 €
 
 

Aktuelle Preisliste Geschosse

Geschosse

Stück
B = aus Großverpackung

25

50

100

100
B

250
B

500

500
B

1000
B

2000

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.22 / .224

 

 

40gr Z-MAX

Hornady Z-Max #22242

-

-

-

-

-

92,90

-

-

-

 

40gr V-MAX

Hornady V-Max #22241 #22416

7,00

-

21,30

-

51,90

-

-

-

-

 

50gr Z-MAX

Hornady Z-Max #22262

-

-

-

-

-

92,90

-

-

-

 

50gr V-MAX

Hornady V-Max #22261 #22616

7,00

-

21,30

-

51,90

-

-

-

-

 

52gr A-MAX

Hornady A-Max #22492

7,50

-

25,50

-

-

-

-

-

-

 

52gr HPBT

Hornady Match #2249 #22495 #2249B

5,90

-

-

18,50

-

83,90

-

164,90

-

 

Nosler Custom Competition #53294 #53335 #59741

8,70

-

-

24,70

-

-

117,60

227,50

-

 

Sierra Matchking #1410 #1410C

8,40

-

26,60

25,20

-

123,80

 

243,60

471,20

 

53gr HP

Hornady Match #2250

4,90

-

16,70

-

-

-

-

-

-

 

53gr V-MAX

Hornady #22265 V-MAX

-

-

23,40

-

-

-

-

-

-

 

55gr V-MAX

Hornady V-Max #22271 #22716

6,80

-

22,10

21,10

51,90

101,90

-

199,90

-

 

55gr V-MAX W/C

Hornady #22272 V-Max

-

-

21,30

-

-

-

-

-

-

 

55gr Z-MAX W/C

Hornady Z-Max #22274

6,20

-

-

19,20

-

92,90

-

179,80

347,90

 

55gr Spitzer

Nosler Ballistic Tip Varmint #39526

8,50

15,90

-

28,90

-

-

-

-

-

 

55gr SP W/C

Hornady #2266 #2266B Traditional

3,50

-

-

11,90

-

-

57,90

112,90

-

 

55gr FMJ BT

PPU #B212

-

-

9,90

-

-

48,90

-

96,20

189,30

 

55gr FMJ-BT W/C

Hornady #2267 #2267B Traditional

3,80

-

-

11,90

-

-

57,90

110,70

-

 

60gr Spitzer

Nosler #16316 Partition

20,60

33,40

65,70

-

-

-

-

-

-

 

62gr FMJ-BT W/C

Hornady #22760B Traditional

-

-

-

12,60

-

-

60,80

117,80

228,10

 

62gr FMJ BT

PPU #B419

-

-

10,50

-

-

51,70

-

101,70

200,10

 

68gr BTHP W/C

Hornady Match #2278C

6,40

-

-

21,30

-

-

103,10

202,80

399,10

 

68gr BTHP

Hornady Match #2278

5,90

-

19,20

18,00

-

86,60

-

168,50

331,40

 

69gr BTHP

Nosler Custom Competition #17101 #53065 # 65823

8,40

-

-

24,40

-

 

120,40

237,90

-

 

Sierra Matchking #1380 #1380C

8,80

-

-

27,90

-

135,40

-

-

-

 

73gr ELD M

Hornady #22774 ELD MATCH

-

-

25,90

-

-

126,60

-

252,60

-

 

75gr BTHP

Hornady Match #2279 #22796 #2279B *Sonderpreis*

6,40

-

-

23,10

-

-

115,50

210,20

416,50

 

77gr HPBT W/C

Sierra Matchking #9377GT #9377G

11,90

19,90

-

37,90

-

178,90

-

-

-

 

77gr HPBT

Sierra Matchking #9377

10,60

16,90

-

32,80

-

158,90

-

-

-

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,0mm / .243

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105gr A-MAX

Hornady A-MAX #24562

9,00

-

30,50

-

-

-

-

-

-

 

105gr HPBT

Hornady Match #2458

8,30

-

-

28,90

-

138,90

-

-

-

 

Nosler Custom Competition #53614

8,90

-

-

29,90

-

-

-

-

-

 

107gr HPBT

Nosler Custom Competition #45425

-

13,50

-

26,20

63,20

-

-

-

-

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,5mm / .264

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120gr A-MAX

Hornady A-Max #26172

9,90

-

33,90

-

-

-

-

-

-

 

123gr ELD-M

Hornady ELD-Match #26176

13,50

-

42,90

-

-

-

-

-

-

 

123gr HPBT

Nosler Custom Competition #53415 #53440 *Sonderpreis*

9,50

-

-

32,90

79,90

 

156,90

311,30

-

 

140gr HPBT

Nosler Custom Competition #26725 #50379

11,30

-

-

33,90

-

-

159,30

309,00

-

 

Hornady Match #263355

7,70

-

-

24,90

-

119,90

-

233,30

454,90

 

140gr ELD-M

Hornady ELD Match #26331

12,60

 

41,90

 

 

204,60

 

399,10

749,00

 

140gr RDF

Nosler #49824 #49824 Reduced Drag Factor

-

-

-

40,30

-

192,90

-

-

-

 

143gr ELD-X

Hornady Extremely Low Drag-eXpanding #2635

14,30

-

48,60

-

-

-

-

-

-

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,8mm / .277

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110gr TTSX

Barnes #30274 Tipped Triple Shock X

-

40,90

80,70

-

-

-

-

-

-

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7mm / .284

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140gr BTHP

Sierra #1912 GameKing *Sonderpreis*

-

-

37,90

-

-

-

-

-

-

 

150gr TTSX

Barnes #30303 Tipped Triple Shock X

29,00

44,40

87,90

-

-

-

-

-

-

 

162gr BTHP

Hornady Match #28405

11,30

-

38,40

-

-

-

-

-

-

 

.30 / .308

 
 

110gr FMJ

Hornady #3017

6,60

-

24,10

22,70

-

-

110,90

216,90

-

 

150gr FMJ-BT

Hornady #3037 #30371 #3037B

8,50

-

28,70

23,90

-

-

118,50

234,90

465,60

 

150gr Spitzer

Nosler Accubond #56719

27,50

45,30

-

-

-

-

-

-

-

 

Nosler Partition #16329

27,90

47,50

-

-

-

-

-

-

-

 

150gr SST

Hornady #30302 Super Shock Tip

12,80

-

40,90

-

-

199,20

-

-

-

 

150gr SBT

Sierra #2125 GameKing

12,20

-

36,70

 

-

-

-

-

-

 

150gr TTSX

Barnes Tipped Triple Shock X #30366

25,30

43,90

-

-

-

-

-

-

-

 

155gr A-MAX

Hornady A-Max #30312

12,50

-

39,90

-

-

-

-

-

-

 

155gr BTHP

Hornady Match #3039

9,90

-

35,60

33,20

-

 

160,70

311,00

-

 

Sierra MatchKing #2155 #2155C

13,80

-

-

44,10

-

214,90

 

 

-

 

165gr Spitzer

Nosler AccuBond #55602

27,50

43,00

-

-

-

-

-

-

-

 

165gr SP

Hornady Interlock #3040

10,30

-

35,40

-

-

-

-

-

-

 

165gr SPBT

Hornady Interlock #3045

9,90

-

33,90

-

-

-

-

-

-

 

165gr SST

Hornady SST #30452

-

-

43,70

-

-

-

-

-

-

 

165gr TTSX

Barnes Tipped Triple Shock X #30368

25,90

44,80

-

-

-

-

-

-

-

 

168gr TTSX

Barnes #30370 Tipped Triple Shock X

29,90

45,40

90,00

-

-

-

-

-

-

 

168gr BTHP

Hornady Match #30501 #305015 #305016

9,50

-

30,90

28,90

74,50

140,50

-

276,60

535,30

 

Sierra Matchking #2200 #2200C

15,30

-

-

43,90

-

209,90

 

411,90

809,90

 

Speer Target Match #2040

8,30

-

-

27,70

68,00

-

133,80

263,20

517,60

 

Nosler Custom Competition #53164 #53168 #65934

9,80

-

-

37,00

-

-

179,50

335,90

-

 

168gr TMK

Sierra Tipped Matchking #7768 #7768C

15,60

-

-

49,90

-

238,90

-

-

-

 

168gr Z-MAX

Hornady Z-Max #30505

12,50

-

-

37,90

-

173,90

-

344,60

-

 

168gr ELD

Hornady #30506 ELD MATCH

-

-

40,50

-

-

-

-

397,90

 

 

175gr HPBT

Sierra Matchking #2275 #2275C

13,10

-

-

47,90

-

229,90

-

-

-

 

175gr TMK

Sierra #7775 #7775C Tipped MatchKing

-

-

-

52,10

-

251,90

-

-

-

 

175gr RDF

Nosler #53170 #53171 Reduced Drag Factor

-

-

-

40,10

-

194,90

-

-

-

 

178gr BTHP

Hornady Match #30715

11,40

-

39,70

38,90

-

 

189,90

373,90

-

 

180gr SBT

Sierra GameKing #2160

11,70

-

37,30

-

-

-

-

-

-

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.310 / 7,62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123gr FMJ

Hornady #3147B Traditional

-

-

-

25,90

-

 

126,80

249,50

490,90

 

123gr Z-MAX

Hornady Z-Max #3143

11,40

-

-

37,30

-

179,90

-

-

-

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8mm / .323

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160gr TTSX

Barnes #30400 Tipped Triple Shock X

31,90

45,90

90,80

-

-

-

-

-

-

 

180gr GMX

Hornady #3234 GMX

42,50

65,90

128,50

-

-

-

-

-

-

 

196gr BTHP

Hornady Match #3237 #32375

12,90

-

-

40,60

-

196,80

-

291,40

-

 

198gr FMJ BT

PPU #B022

-

12,50

24,90

-

-

122,90

-

241,80

478,80

 

200gr HPBT

Nosler Custom Competition #49524 #56543

15,50

-

-

45,90

103,90

205,80

-

408,00

-

 
                       

.338

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250gr HPBT

Hornady #33361 Match

30,50

45,20

89,60

-

-

-

-

-

-

 

285gr HPBT

Hornady #3339 Match

30,50

45,20

89,60

-

-

-

-

-

-

 
                       

9,3mm / .366

                     

270gr HCSS

Speer Hot-Cor #2459

17,90

28,40

-

-

-

-

-

-

-

 
                       

9mm / .355

                     

115gr XTP

Hornady #35540 eXtreme Terminal Performance *Sonderpreis*

-

-

15,50

-

-

75,10

-

145,50

281,70

 

115gr TMJ RN

Speer #3995 #73995 Total Metal Jacket *Sonderpreis*

-

-

-

8,30

-

-

37,20

72,00

139,50

 

115gr HAP

Hornady #355281 #35528B *Sonderpreis*

12,90

-

-

12,90

-

-

63,10

122,20

236,60

 
115gr GDHP Speer Gold Dot 8,40     28,30            

124gr TMJ RN

Speer #4726 Total Metal Jacket *Sonderpreis*

-

-

-

9,90

-

-

44,30

86,60

167,60

 

 

Speer TMJ #74004

3,40

-

-

11,50

-

-

56,10

110,40

217,00

 

124gr GDHP

Speer Gold Dot #3998

8,40

-

28,30

-

-

-

-

-

-

 
                       

.38 Special/ .357 Mag

                   

158gr UHP

Speer DeepCurl #4215 #74215 *Sonderpreis*

-

-

-

13,40

-

-

61,90

120,00

232,40

 

158gr TMJ

Speer JSP #4217 #74217

4,30

-

-

14,60

-

-

71,80

141,30

277,90

 
                       

10mm / .400

                     

165gr GDHP

Speer Gold Dot #4397

10,30

-

34,80

-

-

-

-

-

-

 

180gr GDHP

Speer Gold Dot #4406

10,30

-

34,90

-

-

-

-

-

-

 

180gr CPFN

Speer #4713

4,80

-

16,60

-

-

79,70

-

-

-

 
                       

.45 / .451

                     

200gr TMJ FP

Speer #74471 Total Metal Jacket *Sonderpreis*

-

-

-

13,40

-

65,90

-

129,60

254,90

 

230gr CPRN

Speer #4714 *Sonderpreis*

-

-

-

15,80

-

73,20

-

-

-

 

 

                   

Weitere Artikel gerne auf Anfrage!

               
                   

zzgl. 4,90 € Versandkosten  -  Versand per Hermes

           
 

Alternativ: Versand per DHL 7,90 €

             
                   

Möglichkeiten der Zahlung

Vorkasse

           
   

Nachnahme + 7,00 € mit Hermes

   

Paypal +2% vom Rechnungsbetrag

     
                   

Alle Preise verstehen sich in Euro inkl. 19% MwSt. Das Angebot ist freibleibend.

   
                   

Bestellungen bitte per eMail an info@wiederladen-ruhrgebiet.de

                   

 

Druckversion Druckversion | Sitemap
© Wiederladen Ruhrgebiet - Andreas Schmitz e.K.